Running therapie

Je werk…..je privé….je gezondheid…..alles voelt zwaar
Je hebt nergens energie voor, je bent gewoonweg uitgeput
RUNNINGTHERAPIE BRENGT JE IN BEWEGING

Wat is runningtherapie
Runningtherapie is een therapie waarbij hardlopen gebruikt wordt als middel om stressgevoelens te verminderen, een betere stemming te verkrijgen, angst/paniekgevoelens te laten afnemen of om aanhoudende vermoeidheid te verminderen. Kortom: hardlopen om je beter te voelen. Met runningtherapie leer je binnen 10 weken zelfstandig invulling te geven aan het “therapeutisch hardlopen”. Daarna ben je in staat om tenminste 30 minuten aaneengesloten te kunnen hardlopen zonder daarbij nog hulp van iemand anders nodig te hebben. Runningtherapie is expliciet geen hardloopcursus met als doel je absolute prestatieniveau te verbeteren.

Waarom hardlopen?
Hardlopen is voor bijna iedereen te leren met daarbij het voordeel dat het overal te doen, op elk willekeurig tijdstip is in te plannen en relatief lage kosten kent. Het levert daarbij veel resultaat op zonder dat het veel tijd kost. Mensen die regelmatig hardlopen geven aan dat zij tijdens en na het lopen een ontspannen gevoel hebben en een “opgeruimd” gevoel ervaren in hun hoofd.

Voor wie is runningtherapie?
Runningtherapie is voor mensen die om verschillende redenen niet makkelijk en op eigen kracht tot bewegen komen. Runningtherapie is te overwegen wanneer je last hebt van:
Depressie
Burn-out en overspannenheid
Angst-, en paniekklachten
Stress
Slechte lichamelijke conditie
Vermoeidheid en lusteloosheid
Slapeloosheid
Afhankelijkheid van middelen
Laag zelfbeeld of tekort aan zelfvertrouwen
Je hoeft geen loopervaring te hebben om deel te kunnen nemen aan runningtherapie!

Wat levert het je op?
Korte termijn:
Afname van (gevoel van) depressiviteit en/of stress
Toename van (gevoel van) zelfwaardering en energie
Langere termijn:
Toename van algehele conditie
Toename van (gevoel van) zelfvertrouwen
Toename van (gevoel van) vitaliteit (mentale en fysieke weerbaarheid)
Afname van afhankelijkheidsgevoel (o.a. roken, alcohol, overige middelen)
Afname overgewicht (indien aanwezig)
Verbeterde nachtrust

Programma
VAKKA bidet een 10 weken durend programma waarbij je 1 keer per week in groepsverband of individueel wordt begeleid. Deze periode wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin er kort kennis wordt gemaakt en bepaald welk doel er zal worden nagestreefd. Er zal je vooraf en gedurende de cursus worden gevraagd verschillende scorelijsten in te vullen. Naast de wekelijkse groepstraining wordt van je verwacht dat je 1 of 2 keer per week zelfstandig gaat oefenen aan de hand van een verstrekt trainingsschema. (Afhankelijk van de behoefte en/of het doel kan ook individuele training worden ingezet). Je houdt een logboek bij voor de zichtbaarheid van je ontwikkelingen. Na 10 weken worden je resultaten geëvalueerd, bezien hoe de cursus verlopen is en hoe je hier een passend vervolg aan kunt geven.

Praktische zaken
Groepstrainingen starten zodra er minimaal 8, maximaal 12 deelnemers zijn aangemeld. Individuele trainingen kunnen het hele jaar aanvangen. De groepstrainingen vinden in de avond of overdag plaats. De training vindt plaats in de buitenlucht Behalve in geval van een officieel weeralarm gaat de cursus altijd door. Voor deelname aan runningtherapie kun je –indien van toepassing- een verwijzing vragen aan je behandelaar of rechtstreeks contact opnemen met Vivi (gediplomeerd runningtherapeut) 06-20994142 Vanuit haar optiek dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor je verandering, alleen daar soms wat hulp bij nodig hebt, begeleidt ze jou in je herstel. Soms confronterend, soms uitdagend, maar altijd motiverend en respectvol. Het gaat immers om jouw herstel!

Investering
Deelname aan runningtherapie is een duurzame investering in jezelf. Het kost je dan ook in aanvang tijd en geld. Je loopt in deze 10 weken elke week ruim een uur onder begeleiding van je runningtherape ut. Daarnaast loop je nog minimaal twee keer per week zelfstandig. Neem voor de investering in geld contact op met onderstaand nummer. Informeer bij je werkgever of zorgverzekeraar voor een bijdrage in je investering.

Informatie/aanmelding
Via telefoon of mail kun je contact opnemen voor aanmelding of meer informatie:
Telefoon: 06-20994142
Email: runningtherapiegorinchem@gmail.com